Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 26/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Myszkowie z 2017-12-20

Sygn. akt IIK 26/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Myszkowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Marek Zachariasz

Protokolant Beata Machura

Przy udziale Prokuratora – M. Ś.

po rozpoznaniu w dniach 22.03.2017 r.,29.05.2017 r., 09.10.2017 r., 06.12.2017 r.

sprawy

J. G. urodzonego (...) w M.

syna J. i I. z domu W.

oskarżonego o to, że:

1.  W dniu 8 listopada 2016 r. w (...), woj. (...) stosując przemoc wobec D. G. w postaci bicia po ciele w tym po twarzy, przytrzymywaniu i szarpaniu doprowadził ją do obcowania płciowego poprzez odbycie stosunku analnego w wyniku czego pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci krwiaków okularowych obu oczu z większym nasileniem w okolicy oka lewego, wylewów krwawych na lewej gałce ocznej, zasinień w okolicy ust po stronie lewej oraz na podbródku po stronie prawej i na policzku po stronie lewej, krwiaka na lewym pośladku, otarcia skóry w okolicy kolanowej lewej, rozerwania zwieracza odbytu na godz. 19 długości ok. 2 cm z nietrzymaniem stolca, rozerwania bocznej ściany odbytnicy na długość ok. 6 cm z niekontrolowanym oddawaniem stolca, które to obrażenia ciała stwierdzone u pokrzywdzonej powodują ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa (konieczność wytworzenia kolostomii – sztucznego odbytu na jelicie grubym esicy w celu wygojenia rany odbytnicy i zapobiegnięciu niekontrolowanemu oddawaniu stolca i zakażenia nim doznanych ran odbytu i odbytnicy) i wyczerpują dyspozycję art. 156 § 1 pkt. 2 kk

tj. o czyn z art. 197§1 kk i art. 156 § 1 pkt. 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2.  W dniu 10 listopada 2016 r. w (...), woj. (...) kierował groźby karalne pozbawienia życia na szkodę D. G. i E. O. poprzez odrąbanie im głów siekierą przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione

tj. o czyn z art. 190 § 1 kk

ORZEKA:

I.  uznaje oskarżonego J. G. za winnego popełnienia przestępstwa zarzucanego mu w pkt.1 aktu oskarżenia z art. 197§1 kk i 156 § 1 pkt 2 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk i na podstawie art. 197 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk w związku z art. 4 § 1 kk skazuje go na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności;

II.  uznaje oskarżonego J. G. za winnego popełnienia przestępstwa zarzucanego mu w pkt.2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art.190§1 kk skazuje go na karę 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art.85§1 i 2 kk, art. 85a kk, art. 86§1kk, art.568a pkt.1 kpk orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu J. G. karę łączną 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 63§1 kk zalicza oskarżonemu J. G. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 10 listopada 2016 roku godzina 12.45;

V.  na podstawie art. 41a§1 kk orzeka wobec oskarżonego J. G. zakaz przebywania w pomieszczeniach zajmowanych przez D. G. przez okres 4 /czterech/ lat;

VI.  na podstawie art. 41a § 1 kk i § 5 kk orzeka wobec oskarżonego J. G. nakaz opuszczenia mieszkania D. G. położonego na piętrze domu w (...) ul. (...) na okres 4/czterech/ lat w ciągu 1 / jednego/ tygodnia po opuszczeniu zakładu karnego;

VII.  na podstawie art. 41a § 3a i § 4 kk orzeka wobec oskarżonego J. G. zakaz zbliżania się do D. G. na odległość 3 /trzech/ metrów przez okres 4 /czterech/ lat;

VIII.  na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 i § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015r. poz. 1714) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. L. S.Z. 1402, 20 złotych / tysiąc czterysta dwa złote i dwadzieścia groszy- wraz z podatkiem vat/ tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu oskarżonego J. G.;

IX.  na podstawie art. 626§1kpk, art. 627kpk oraz art. 2 ust.1 pkt. 4 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego J. G. na rzecz Skarbu Państwa 300,00 /trzysta/ złotych opłaty oraz wydatki poniesione w sprawie w kwocie 500,00 złotych /pięćset złotych/, zaś na podstawie art. 624 § 1 kpk pozostałymi wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Urbańczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Myszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Zachariasz
Data wytworzenia informacji: